นโยบายการจัดส่งสินค้า

Last updated: 23 ส.ค. 2565  |  157 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

Xiaomionline มีนโยบายการจัดส่งสินค้าทั่วไป สินค้าพรีออเดอร์ และพิเศษสำหรับลูกค้าที่อยู่ภายในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น

เงื่อนไขในการให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วไป

     - หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 14.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด ภายในระยะเวลา 1 – 3 วัน
     - การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจะได้รับสินค้าในเวลาที่แตกต่างกัน และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด
     - การจัดส่งสินค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง บริษัทฯจะประสานงานกับบริษัทฯขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด
     - เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก Xiaomionline สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในชั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่ง เมื่อสินค้ากำลังนำส่งโดยบริษัทฯขนส่งเอกชน
     - ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านระบบการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชนโดยใส่รหัส เลขขนส่ง (Tracking Number) ลูกค้าจะได้รับ E-mail แจ้งเลขขนส่งหลังจากมีการจัดส่งสินค้าแล้ว
**ค่าบริการขนส่ง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หรือตามช่วงเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด 

เงื่อนไขในการให้บริการจัดส่งสินค้าลูกค้าที่อยู่ภายในตัวเมืองขอนแก่น 

หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 14.00 น. ของวันดังกล่าว และลูกค้าอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 – 3 ชั่วโมง

**ขอสงวนสิทธิ์กรณี การส่งล่าช้าอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ ,เส้นทางจราจารถูกปิดกั้น 

สินค้าที่ไม่ร่วมจัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง 
     - สินค้ารวมกล่องที่มีขนาดเกิน 50x70x70 เซนติเมตร
     - รายการสินค้าที่มีน้ำหนักรวมเกิน 20 กิโลกรัม/รายการสั่งซื้อ
     - รายการสั่งซื้อสินค้าที่มีจำนวนสินค้าเกิน 10 ชิ้น 
     - รายการสินค้าที่เป็นลักษณะพรีออเดอร์จะถูกจัดส่งภายใน 1 -3 วัน


เงื่อนไขในการให้บริการจัดส่งสินค้าแบบพรีออเดอร์

     - หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 14.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 5 – 7 วัน
     - การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจะได้รับสินค้าแตกต่างเวลา และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด
     - การจัดส่งสินค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง บริษัทฯจะประสานงานกับบริษัทฯขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด
     - เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก Xiaomionline สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่ง เมื่อสินค้ากำลังนำส่งโดยบริษัทฯขนส่งเอกชน
     - ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านระบบการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชนโดยใส่รหัส เลขขนส่ง (Tracking Number) ลูกค้าจะได้รับ E-mail แจ้งเลขขนส่งหลังจากมีการจัดส่งสินค้าแล้ว