นโยบายการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

Last updated: 23 ส.ค. 2565  |  183 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ มีนโยบายการคืนสินค้า ในกรณีที่ระบุไว้ ตามเงื่อนไขด้านล่างเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 

 1. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า
    - คุณลูกค้าสามารถแจ้งปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน และคุณลูกค้าสามารถแจ้งแผนกบริการลูกค้าได้ที่ไลน์ ไอดี @xiaomi24 (มี@ด้วยค่ะ) หรือติดต่อที่ ascendra.office2@gmail.com ในวันที่ได้รับสินค้าทันที เพื่อขอปฏิเสธการรับสินค้า
    - ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้ตรวจสอบกับทางขนส่งปลายทางเรียบร้อย

 2. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด
    - คุณลูกค้าสามารถโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่ไลน์ ไอดี @xiaomi24 (มี@ด้วยค่ะ) หรือติดต่อที่ ascendra.office2@gmail.com ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08:00 – 20.00 น. 
    - ในกรณีพบสินค้าผิดรุ่น, ผิดสี, ผิดไซส์ กรุณาอย่าแกะสินค้าโดยเด็ดขาด หากแกะสินค้าแล้วทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าทุกกรณี
    - คุณลูกค้าจะต้องส่งคลิปวีดีโอตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดกล่องพัสดุ ซึ่งวีดีโอจะต้องเห็นภาพสินค้าชัดเจน ไม่มีการตัดต่อ ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลว่าสินค้าที่ได้ไปนั้นผิดรุ่น ผิดไซต์ ผิดขนาดจริง หากไม่มีคลิปวีดีโอยืนยันทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนสินค้าให้ทุกกรณี 
    - คุณลูกค้าต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ และมีคู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ พร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงินคืนมาในกล่องเช่นเดิม
    - บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินค่าขนส่งคืนให้กับลูกค้า โดยทางคุณลูกค้าแจ้งสลิปการส่งของมายังทางไลน์ @xiaomi24 (มี@ด้วยค่ะ) ทางบริษัทฯ จะโอนเงินค่าขนส่งให้หลังจากที่ทางได้รับของเรียบร้อย
    - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าในกรณีสินค้านั้น เกิดจากความไม่พึงพอใจของลูกค้าหรือลูกค้าสั่งสินค้าผิดรุ่น, ผิดสี, ผิดไซส์
 

 3. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน
    - คุณลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ คืนสินค้า และ การรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า นั้นๆ นับตั้งแต่ได้รับสินค้าได้ที่แผนกบริการไลน์ไอดี @xiaomi24 (มี@ด้วยค่ะ) หรือติดต่อที่ ascendra.office2@gmail.com ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08:00 – 20.00 น. 
    - เมื่อทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสินค้ากับเงื่อนไขการรับประกันสินค้านั้นๆ แล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลให้คุณลูกค้าจัดส่งสินค้ามายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและส่งเข้าศูนย์ที่รับประกัน (ทางบริษัทฯ สงวนงดการโอนเงินค่าจัดส่งให้กับคุณลูกค้า) ทั้งนี้หากพบว่าสินค้าเสียจริง ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้านั้น
    - ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกันหรือตรวจและทดสอบแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้าตามที่อยู่การจัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน